Svet-Stranek.cz
Restaurování knih

Vítám vás..:Restaurování knih, plánů, plakátů, papírových dokumentů, grafik, map, knižních přebalů

Vítám vás..

...na svých internetových stránkách.
Jmenuji se Veronika Bulíčková a narodila jsem se v Pardubicích. Nyní žiji a pracuji ve Skutči jako konzervátorka a restaurátorka papíru, knih, pergamenových a papírových listin, plánů, map, grafik a dalšího aktového materiálu.

Snažím se navracet podobu poškozeným artefaktům tak, aby byla zachována jejich autentičnost a byl obnoven přirozený vzhled a funkčnost v souladu s profesní metodikou a etikou.

Ve volném čase tvořím pro radost z různých materiálů.


Životopis


Vzdělání:

ZŠ Polabiny II, Pardubice

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí, obor Propagační výtvarnictví a grafická úprava tiskovin

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování se sídlem v Litomyšli, obor restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů na papíře

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, navazující magisterské studium obor Kulturní dějiny, specializace Péče o kulturní dědictví

Ukázka maket historických vazeb:


Maketa gotické knižní vazby


Maketa renesanční knižní vazby


Restaurátorská činnost:


Komplexní i částečné restaurování historických knižních vazeb od renesance
do 20. století, práce se dřevem, voskem, usní, pergamenem, plátnem a papírem

Restaurování celoplošných uměleckých děl na papíře – mapy, grafické listy, pečeti, přebaly knih

Kompletní dokumentace a fotodokumentace, praxe s digitalizací archivních fondů

Průzkumy a preventivní opatření historických fondů

Ruční výroba pergamenů

Reference:

Restaurování sbírkových fondů:

Státního okresního archivu v Chrudimi

Státního okresního archivu v Olomouci

Zemského archivu Opava, s pobočkou v Olomouci

Vědecké knihovny v Olomouci

Spolupráce s Muzeem umění v Olomouci a s Městským muzeem v Litovli

Spolupráce s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici

Spolupráce s Městským Muzeem ve Skutči

soukromí zadavatelé
návštěvníků stránky
celkem60 726
tento týden72
dnes13